Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.lunica.si so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04). Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsa naročila, naročilo se smatra kot veljavna pogodba. Seznam preteklih naročil se hrani na strežniku in je kupcu viden, ko se vpiše v svoj uporabniški račun. Naročnik z naročilom potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani. Vsi morebitni spori se skušajo reševati sporazumno, če to ni mogoče, pa preko pristojnega sodišča. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine z oblačili Lunafashion.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Ti splošni pogoji veljajo, dokler izvajalec ne sprejme novih splošnih pogojev.

Varovanje podatkov

Upravitelj podatkov zbira in hrani osebne podatke uporabnikov, ki ji uporabnik prostovoljno odda neposredno upravitelju, ko želi uporabljati storitve, ki jih upravitelj zagotavlja. Tipično se to zgodi v trenutku registracije za uporabo storitev.

Kupec/obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi osebni podatki, ki jih kupec/obiskovalec posreduje bodo uporabljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in eventualnimi možnimi spremembami ZVOP v prihodnosti. Podatki bodo vključeni v podatkovno bazo osebnih podatkov, uporabljeni pa bodo le za podatkovne baze, statistične analize in trženje naših storitev.

Upravljavec spletne trgovine jamči, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Več o varovanju osebnih podatkov si preberite na strani Varovanje osebnih podatkov.

Pritožbe in spori

Ponudnik LF, Ljiljana Rutar, s.p. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 051/641-861 . Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@lunica.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje LF, Ljiljana Rutar, s.p. ne priznava izvensodnega reševanja sporov oz.ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom (32. člen ZIsRPS).

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.